Hình ảnh hoạt động

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT VƯƠNG

1. Tiệc tất niên cuối năm 

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-07.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-08.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-09.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-10.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-03.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-22.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-18.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-19.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-21.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-23.jpg

2. Sinh nhật Giám đốc

 hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-14.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-26.jpg

3. Công ty tổ chức sinh nhật cho nhân viên

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-05.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-06.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-16.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-17.jpg

4. Công ty Việt Vương với thể thao 

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-30.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-31.jpg

5. Công ty Việt Vương - Biển Vũng Tàu 

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-20.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-24.jpg

hình-ảnh-hoạt-động-việt-vương-25.jpg

 Việt Vương hẹn gặp lại quý khách tại công ty

 

 

VỀ CHÚNG TÔI