HÌNH ẢNH HỘP CAO CẤP 2022

hop%20cao%20cap%2011.jpg

MẪU HỘP CỨNG GIẤY kRAFT NÂU - ÉP KIM LOGO

hop%20cao%20cap%2012.jpg

MẪU HỘP CỨNG GHÉP METALIZE VÀNG - IN OFFSET 4 MÀU

hop%20cao%20cap%2013.jpg

MẪU HỘP CỨNG GHÉP METALIZE VÀNG - KHAY MÚT XỐP LÓT NHUNG

 hop%20cao%20cap%2014.jpg

MẪU HỘP CỨNG NẮP GẬP - IN OFFSET 4 MÀU

hop%20cao%20cap%2015.jpg

MẪU HỘP ĐỰNG YẾN SÀO CAO CẤP

hop%20cao%20cap%2016.jpg

MẪU HỘP YẾN SÀO NẮP GẬP

hop%20cao%20cap%2017.jpg

 hop%20cao%20cap%2018.jpg

MẪU HỘP TRUNG THU 4 BÁNH - CẮT LAZE